Dragos Martin Catalin


Dragos és un noi amb una gran projecció professional. Els darrers dos anys s’ha format en el coniexement de les eines audiovisuals aplicades al treball educatiu amb joves que han viscut experiències semblants a la seva. És a dir, és un crossworker que treballa a través dels recursos audivisuals.

Dragos és una persona compromesa amb el que fa, valenta i amb motivació per tirar endavant els seus projectes.

L’experiència del Making Of segur que li ha servit per a conèixer-se i valorar-se més a ell mateix, però també com a formació professionalitzadora dins l’àmbit. Serà el tallerista del curs en un futur?