El projecte


"Making Of – Anima el teu CV" neix el 2012, de la motivació dels tècnics i tècniques de l’entitat per oferir un espai diferent als i les joves que inicien inèrcies negatives, degut a la dura situació que viuen provocada per la manca d’oportunitats laborals i formatives actuals.

La primera prova pilot va validar aquesta metodologia per a treballar l’apoderament dels joves. Amb aquesta primera experiència, es va poder copçar l’impacte del projecte sobre uns joves que, van iniciar el curs molt desmotivats per continuar apostant per sí mateixos, i el van finalitzar sentint-se vàlids per afrontar les dificultats que tenen per poder construir-se el futur.

Aquests joves han afrontat el curs següent a partir de les noves oportunitats laborals que se’ls han posat davant, han treballat, han buscat feina de forma activa i sabent que cada negativa d’una empresa, és un NO extern, i per res un NO a la seva vàlua personal i professional, han iniciat noves formacions amb l’interès de formar-se més i millor, comprometent-s’hi fins el final, obviant qualsevol interferència que les pogués fer fracassar. En definitiva, han apostat per sí mateixos perquè saben quin és el tresor que tenen dins.

El suport de nombrosos agents que ens felicitaven per la iniciativa, i especialment d’Acció Solidària Contra l’Atur, han possibilitat que enguany, 12 joves més hagin pogut aprofitar la oportunitat que els posa davant el Making Of. La metodologia emprada, i els resultats que comencen a sentir des del primer dia, i per exemple, han fet que cap d’ells es donés de baixa del curs. Els que treballem en aquest sector, sabem que això és pràcticament impossible. Només una metodologia innovadora, que treballi a partir de l’aflorament del que els joves ja tenen de positiu, i no a partir del camí que encara els queda per recórrer, pot fer possible l’engrescament i aprofitament del recurs per part seva.

La segona edició del curs s’ha portat a terme entre els mesos d’abril i maig de 2013 i de nou es tornen a fer evidents els bons resultats del projecte, per això, t’animem a conèixer els joves a través  dels seus  vídeocurrículums que trobaràs en aquest mateix blog.

Si ets una empresa ......


“Making Of - anima el teu CV” és un projecte que ajuda els joves a apoderar-se de tot el seu capital competencial, per fer evident la vàlua d’aquestes persones per a fer front a moltes situacions de la seva vida personal i laboral.

Ajuda, a més, a les empreses, a conèixer una part dels joves que no pot copçar a través del currículum en paper, que és la de la legitimitat de les competències que des d’aquest es descriuen o s’interpreten.

A través del vídeocurrículum, les empreses en procés de selecció de personal, podreu conèixer l’encaix tècnic i personal del candidat o candidata a una oferta determinada, però també si a nivell de competències respon a allò que esteu cercant.

La nostra experiència ens diu que els joves, potser mancats de coneixements per desenvolupar una tasca determinada, poden aprendre ràpidament des de la teoria o la pràctica directa en una empresa. Sabem que el capital competencial que poden aportar és molt més important a l’hora de resoldre bé la feina que tenen per davant, i que és aquí on es troba el veritable encaix entre un lloc de treball i la persona que l’ocuparà.

A través del vídeocurrículum, així com en el treball previ que hem fet amb els joves per a que coneguin quines són les seves competències a aportar a les empreses, podreu conèixer més i millor la seva candidatura i valorar si encaixa en aquest lloc de treball que teniu vacant.

Molts dels joves amb els que treballem, els costa donar vàlua a aquells aspectes que tenen de positiu i engrescador per a les empreses. L’etern discurs de que els joves no tenen experiència, o l’elevat percentatge d’atur en aquest sector de població tant en moments de crisis com en moments de més inestabilitat, fa arribar un missatge negatiu en ells, que massa sovint interioritzen seriosament: tu no vals.
La distància i les idees prefixades que tenim des del món adult també fan interferències en el reconeixement de les seves capacitats.

"Making Of - Anima el teu CV", procura trencar amb aquesta desinformació, cap els joves per a que, mirant dins seu puguin descobrir tot allò que atresoren, cap a les empreses per a que, a través d'un vídeocurrículum, poguin conèixer una mica més de prop i de forma més real, el/la candidat/a que se'ls posa davant. De ben segur que mirant el seu vídeocurrículum, coneixent-los de més a prop, sabent que s'han esforçat per cridar-te l'atenció, per treballar-se a sí mateixos i no s'han rendit, tindreu ganes de saber més d'ells.