Ismail Rahmouni


La descoberta d’aquest jove ha estat molt sorprenent per a tothom. Ismail, durant la grabació del seu vídeocurrículum, va demostrar una professionalitat que, tot i que podíem intuir per la seva forma d’afrontar el curs, no podiem imaginar la magnitud que realment tenia.

L’Ismail es pren la feina amb seriositat, gaudeix amb la feina i li dóna importància a cadascun dels seus detalls. És assertiu i sap quan és el moment per cada cosa. Té una presència impecable i un bon saber estar quan està a la sala d’un restaurant.

No vol quedar-se quiet i aprofitarà i comprometrà amb totes aquelles oportunitats que se li posin davant i li serveixin per llaurar-se un bon futur.