Tingting Jin


A tots ens ha sorprès la rigurositat amb que la Tingting ha assistit al curs. Inicialment prenent notes fins i tot a les classes d’expressió, i finalment, ja molt més desenvolta en el grup, aportant idees, i fins i tot dirigint alguns processos.

Té un objectiu professional molt clar, i s’està preparant per tot allò que la seva futura feina li exigirà de forma molt conseqüent.

Té dots de lideratge, capacitat d’organització i la seva ideosincràcia és un punt de trobada entre el món oriental i occidental, ideal per a aquelles empreses d’aquí que vulguin treballar amb clients xinesos.