El projecte


"Making Of – Anima el teu CV" neix el 2012, de la motivació dels tècnics i tècniques de l’entitat per oferir un espai diferent als i les joves que inicien inèrcies negatives, degut a la dura situació que viuen provocada per la manca d’oportunitats laborals i formatives actuals.

La primera prova pilot va validar aquesta metodologia per a treballar l’apoderament dels joves. Amb aquesta primera experiència, es va poder copçar l’impacte del projecte sobre uns joves que, van iniciar el curs molt desmotivats per continuar apostant per sí mateixos, i el van finalitzar sentint-se vàlids per afrontar les dificultats que tenen per poder construir-se el futur.

Aquests joves han afrontat el curs següent a partir de les noves oportunitats laborals que se’ls han posat davant, han treballat, han buscat feina de forma activa i sabent que cada negativa d’una empresa, és un NO extern, i per res un NO a la seva vàlua personal i professional, han iniciat noves formacions amb l’interès de formar-se més i millor, comprometent-s’hi fins el final, obviant qualsevol interferència que les pogués fer fracassar. En definitiva, han apostat per sí mateixos perquè saben quin és el tresor que tenen dins.

El suport de nombrosos agents que ens felicitaven per la iniciativa, i especialment d’Acció Solidària Contra l’Atur, han possibilitat que enguany, 12 joves més hagin pogut aprofitar la oportunitat que els posa davant el Making Of. La metodologia emprada, i els resultats que comencen a sentir des del primer dia, i per exemple, han fet que cap d’ells es donés de baixa del curs. Els que treballem en aquest sector, sabem que això és pràcticament impossible. Només una metodologia innovadora, que treballi a partir de l’aflorament del que els joves ja tenen de positiu, i no a partir del camí que encara els queda per recórrer, pot fer possible l’engrescament i aprofitament del recurs per part seva.

La segona edició del curs s’ha portat a terme entre els mesos d’abril i maig de 2013 i de nou es tornen a fer evidents els bons resultats del projecte, per això, t’animem a conèixer els joves a través  dels seus  vídeocurrículums que trobaràs en aquest mateix blog.